• Mbrojtja Territorit
    Mbrojtja Territorit

    Rekomandim Ministër i Shëndetësisë në mbrojtje të shëndetit, jetës, mjedisit si dhe pasurisë  të banorëve të Fshatit Marinëz, Fier Rekomandim p&eu…

    • 21 Janar 2020