Kontrolloni statusin e ankesës

Vendosni numrin e protokollit dhe shtypni butonin Kontrollo

*Numri i protokollit ju është dhënë kur na keni dërguar ankesën. Nëse nuk e keni ju lutem na kontaktoni!