Media

Lajmet e fundit në lidhje me media


Listat E Aplikantëve
Listat E Aplikantëve

Lista A- Aplikantët që përmbushin kriteret formale Lista B -Aplikantët që nuk përmbushin kriteret formale/mungesë dokumentacioni

  • 8 Dhjetor 2019

Materiale Për Reformën Në Drejtësi
Materiale Për Reformën Në Drejtësi

RAPORT MONITORIMI PËR VEPRIMTARINË E KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI GJATË VITIT 2019 17.03.2017 Letra për drejtuesen e ONM 17.03.2017 Thirrje për plotësim…

  • 8 Tetor 2019

Materialet Për Veting-Un
Materialet Për Veting-Un

  30.03.2017 Kthim Përgjigje 30.03.2017 Mbi përcjelljen e listave të kandidatëve aplikues për institucionet e rivlerësimit kalimtar 27.03.2017 Komisionerit për të Dr…

  • 11 Prill 2019