Media

Lajmet e fundit në lidhje me media


Aleanca Kundër Gjuhës Së Urrejtjes
Aleanca Kundër Gjuhës Së Urrejtjes

“Aleanca kundër gjuhës së urrejtjes” u krijua në 20 Dhjetor 2019 në Tirane, si një nismë e Avokatit të Popullit, Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Auto…

  • 21 Shtator 2020

Memorandumi I Mirëkuptimit Me Instat
Memorandumi I Mirëkuptimit Me Instat

Memorandumi i Mirëkuptimit i nënshkruar midit institucionit të Avokatit të Popullit dhe INSTAT

  • 9 Shtator 2020