• Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2023
  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2023

  Rekomandim për marrjen e masave për pagesën e këstit të katërt të dëmshpërblimit, znj.D.P, trashëgimtares së të dënuarit politik M.A.P Rekomandim p&eum…

  • 1 Shkurt 2024

  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2022
  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2022

  Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme nga Këshilli i Ministrave për realizimin efektiv, brenda afateve të arsyeshme, të të drejtave për shtresën e ish të dën…

  • 5 Tetor 2022

  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2021
  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2021

  Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për realizimin efektiv, brenda afateve të arsyeshme, të së drejtës për marrjen e kës…

  • 24 Dhjetor 2021

  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2019-2020
  Rekomandime Për Të Përndjekurit - 2019-2020

  Rekomandohet dërgimi menjëherë për miratim në Këshillin e Ministrave i aktit nënligjor për aplikimet për dëmshpërblim të ish të dënuarit politik, p&e…

  • 16 Nëntor 2021