• Rekomandime Per Vitin 2023
  Rekomandime Per Vitin 2023

  Rekomandim për zbatimin e afateve ligjore dhe marrjen e masave organizative për shpejtimin e procedurave të ekzaminimit dhe hartimit të aktit të ekspertimit nga ekspertët mjeko-ligjorë…

  • 1 Shkurt 2024

  Rekomandime 2022
  Rekomandime 2022

  Rekomandim për marrjen e masave me qëllim kryerjen e hetimeve objektive, të gjithanshme dhe të shpejta të procedimit penal *** , nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallë…

  • 9 Shkurt 2023

  Rekomandime 2021
  Rekomandime 2021

  Rekomandim për fillimin e hetimeve për ngjarjen e ndodhur me shtetasin E.Sh. në protestën e zhvilluar në qytetin e Tiranës në datën 16.03.2019, identifikimin e drejtuesve të …

  • 19 Mars 2021

  Rekomandime 2020
  Rekomandime 2020

  Rekomandim për identifikimin dhe fillimin e hetimit penal të punonjësve të Policisë së Shtetit, për veprën penale “Kryerja e veprimeve arbitrare”, parashikuar nga nene…

  • 16 Nëntor 2020

  Rekomandime 2019
  Rekomandime 2019

  Rekomandim për të bërë kërkesë padi në Gjykatën e Shkallës së Parë Fier për përfitimin e të drejtës ligjore të kompensimit për burgim …

  • 3 Shkurt 2020

  Rekomandime 2018
  Rekomandime 2018

  • 2 Mars 2020

  Rekomandime 2017
  Rekomandime 2017

  Rekomandohet “Marrja e masave me qëllim hetimin e shpejtë të procedimeve penale, vënien në dispozicion të akteve të fashikullit të hetimit palëve në procesin penal…

  • 3 Shkurt 2020

  Rekomandime 2016
  Rekomandime 2016

  Rekomandim për fillimin e hetimeve ndaj shtetasve Admir Goduni dhe Servet Daliu për veprën penale të “Kryerjes së veprimeve arbitrare”, e kryer në bashkëpunim, parashikuar …

  • 3 Shkurt 2020

  Rekomandime 2015
  Rekomandime 2015

  Rekomandohet “Fillimi i hetimit për veprën penale “Kryerja e veprimeve arbitrare” ndaj punonjësve të policisë të Strukturave Speciale Operacionale të Drejtorisë …

  • 2 Mars 2020

  Rekomandime 2014
  Rekomandime 2014

  Rekomandohet “Përmirësimi i punës me qëllim zbatimin korrekt nga Prokuroria të dispozitave proceduriale, për dhënien e kopjeve të akteve në proçesin penal Rek…

  • 3 Shkurt 2020