• Rekomandime Për Ushtrinë 2020
  Rekomandime Për Ushtrinë 2020

  Rekomandim për trajtimin me pension familjar të shtetases E. M. në bazë të Dekretit nr. 758, datë 01.02.1994 "Për një mbrojtje të veçantë të ushtarakut&…

  • 7 Dhjetor 2020

  Rekomandime Mbi Ushtrinë 2014-2019
  Rekomandime Mbi Ushtrinë 2014-2019

  Rekomandim Ministrisë së Mbrojtjes për “Marrjen e masave  për marrjen e vendimit përfundimtar për shpalljen ose jo “Dëshmor i Atdheut” Rekomandohet dhëni…

  • 12 Korrik 2020