• Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2023
  Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2023

  Rekomandohet përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit të pacientëve të Shërbimit të Psikiatrisë QSU “Nënë Tereza” Tiranë Rekomandohet përmirë…

  • 31 Janar 2024

  Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2022
  Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2022

  Rekomandohet përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit të pacientëve në Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë Rekomandohet përmirësimi i domosdoshëm i kushteve p…

  • 25 Tetor 2022

  Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2021
  Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2021

  Rekomandohet përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit të pacientëve në Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë. Rekomandohet përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit t&e…

  • 21 Prill 2022

  Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2020
  Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2020

  Rekomandohet përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit të pacienteve në Shërbimin e Shëndetit Mendor me shtretër Shkodër

  • 22 Prill 2022

  Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2019
  Rekomandime Mbi Spitalet Psikiatrike 2019

  Rekomandim përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit të pacienteve në Shërbimin e Shëndetit Mendor Shkodër Rekomandim për inspektimin e kryer në Spitalin Psikiatrik Vlore …

  • 2 Dhjetor 2020