• Rekomandime Për Shtëpitë E Të Moshuarve 2023
  Rekomandime Për Shtëpitë E Të Moshuarve 2023

    Rekomandohet përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit të viktimave të mundshme të trafikimit në Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikut, Linz&eum…

  • 31 Janar 2024

  Rekomandime Mbi Qëndrat E Azilit 2021-2022
  Rekomandime Mbi Qëndrat E Azilit 2021-2022

    Rekomandim për inspektimin e kryer në Shtëpinë e të Moshuarve në Shkodër Rekomandohet përmirësimi i mëtejshëm i kushteve dhe i trajtimit të azilk&…

  • 28 Dhjetor 2022

  Rekomandime Mbi Qëndrat E Azilit
  Rekomandime Mbi Qëndrat E Azilit

  Rekomandim përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit të azilkërkuesve në Qendrën Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit Babrru, Tiranë Rekomandim përmirësimi…

  • 12 Dhjetor 2019