• Rekomandime Mbi Çështjet E Përmbarimit
  Rekomandime Mbi Çështjet E Përmbarimit

  Rekomandohet kërkimi i mbështetjes prej Inspektoriatit Kombëtar për Mjedisin dhe Territorin me mjeteve dhe fuqi punëtore, në procesin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv nr.1635, dat&e…

  • 11 Janar 2021

  Rekomandime Drejtuar Ministrive
  Rekomandime Drejtuar Ministrive

  Rekomandim për marrjen e masave të menjëherëshme, për moscënimin joproporcional të së drejtës për hyrë në territor të shtetasve shqiptarë që kan…

  • 4 Prill 2020