• Rekomandime 2020
  Rekomandime 2020

  Rekomandim për kryerjen e një analize tërësore lidhur me rastin e ndjekur me iniciativën e Avokatit të Popullit për heqjen e punonjësve nga puna, me qëllim rivënien n&eu…

  • 18 Prill 2021

  Rekomandime 2019
  Rekomandime 2019

  • 22 Janar 2020

  Rekomandime 2018
  Rekomandime 2018

  • 22 Janar 2020

  Rekomandime 2017
  Rekomandime 2017

  Rekomandohet marrja e masave sa më shpejtë të jetë e mundur për zbatimin e Vendimit Gjyqësor Civil të formës së prerë nr. 3354, datë 04.05.2007, të dhën&e…

  • 22 Janar 2020

  Rekomandime 2016
  Rekomandime 2016

  • 22 Janar 2020

  Rekomandime 2015
  Rekomandime 2015

  Rekomandim Komisionit për Çështjet ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut  për ndryshim në legjislacion

  • 22 Janar 2020

  Rekomandime 2014
  Rekomandime 2014

  • 22 Janar 2020