• Trajtimi Në Burg
    Trajtimi Në Burg

    Rekomandohet përmirësimi i kushteve dhe trajtimi i të paraburgosurve në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale Elbasan.

    • 10 Nëntor 2018