Home


None
None

  • 5 February 2024

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2022
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2022

Rekomandim lidhur me shkeljen e të drejtave të shtetasve të prekur nga projekti për zhvillimin e zonës “5 Maji” dhe marrjen e masave për nxjerrjen e përgjegjësive dh...

  • 10 June 2022

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2020
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2020

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjejgësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë s&eum...

  • 19 April 2021

Properties In Albania
Properties In Albania

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjejgësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë s&eum...

  • 9 December 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2019
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2019

Ushtrimin e së drejtës, përgjegjësisë, për marrjen e masave të vlerësuara nga ju të përshtatshme për të garantuar zbatimin e ligjit dhe pronën e dhë...

  • 6 March 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2016
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2016

Rekomandim ZVRPP Tirane ndaj punonjësit të Z.V.R.P.P. Durrës Rekomandim ZVRPP Sarande për çështjen e shtetasit B.P Rekomandim Ministrit te Drejtesise ndaj Rregjistruesit të Z...

  • 6 March 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2017
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2017

Marrjen e masave të menjëhershme për lëshimin e çertifikatave “Për vërtetim pronësie”, për pasuritë e njohura në pronësi me të drejtë...

  • 6 March 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2018
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2018

Rekomandohet kryerja e veprimeve për regjistrimin e Vendimit nr.1142, datë 02.10.1996 të dhënë prej Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave IshPronarëve, Bashkia Tiran&e...

  • 6 March 2020