Paraqitja grafike e rasteve të shqyrtuara nga institucioni i Avokatit të Popullit gjatë vitit 2020

Complaints from different years 2001-2020

Cases of the institution 2020

Data of the Regional Offices in the years 2019-2020

Distribution of cases by Regional Offices

Distribution of cases by sections - 2020

Distribution of cases on initiative 2020

Case change change on initiative 2018-2020

Graphic distribution of complaints by counties 2020

Number of items recommended by sections 2020

Number of institutions to which recommendations are addressed by sections 2020

Recommendations addressed in the years 2018-2019-2020

Recommendations by gender 2020