Media

The latest news from Media


None
None

  • 25 August 2023

None
None

  • 21 August 2023

None
None

  • 9 August 2023

This Article Is Available Only In Albanian
This Article Is Available Only In Albanian

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 20 dhe 118, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&e...

  • 20 July 2023

Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të...
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të...

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 55 dhe 153, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&e...

  • 20 July 2023

None
None

  • 12 July 2023

None
None

  • 11 July 2023

None
None

  • 6 July 2023

None
None

  • 19 June 2023