Home


Rekomandime Për Ndihmat Ekonomike 2020
Rekomandime Për Ndihmat Ekonomike 2020

Për të mos lënë asnjë individ/familje pa përfituar ndihmën ekonomike, me qëllim minimizimin e ndikimit social dhe ekonomik të pandemisë në komunitet. Sugjerojm...

  • 12 November 2020

Economic Assistance
Economic Assistance

Raporti i monitorimit për shpërndarjen e ndihmës ekonomike dhe respektimin e të drejtave të kategorisë së personave me aftësi të kufizuar Rekomandojmë verifikimin n...

  • 12 September 2020