Media

The latest news from Media


Rekomandime Mbi Sistemin Shëndetësor 2022.-2023
Rekomandime Mbi Sistemin Shëndetësor 2022.-2023

Rekomandim për marrjen e masave për miratimin në një kohë sa më të shpejtë të protokolleve dhe procedurave të posaçme për menaxhimin e rasteve të paci...

  • 12 February 2024

Recommendations On The Health System 2021
Recommendations On The Health System 2021

Recommendation on taking immediate measures, with regard to: (i) expanding the pharmaceutical package for outpatient treatment at home of persons diagnosed with COVID-19, including laboratory tests and imaging exa...

  • 19 March 2021

Rekomandime Mbi Sistemin Shëndetësor 2020
Rekomandime Mbi Sistemin Shëndetësor 2020

Rekomandim për marrjen e masave të menjëherëshme, për garantimin e të drejtës për testim të qytetarëve për COVID-19. Informim dhe transparencë lidhur me sasi...

  • 11 December 2020